tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Laserowa korekcja wad wzroku

Chirurgiczne metody korekcji wad wzroku polegają na zastosowaniu laserów – ekscymerowego oraz femtosekundowego do zmiany przedniej krzywizny rogówki. Dzięki nimi można raz na zawsze poprawić jakość swojego życia i widzieć dużo lepiej niż dotychczas – bez okularów i soczewek kontaktowych.

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA dysponuje dwoma laserami do korekcji wad wzroku: ekscymerowym oraz femtosekundowym, należącymi do firm Schwind i Ziemer.

Lasery starszych typów korygowały wadę sferyczną i astygmatyzm, ale wprowadzały nowe dodatkowe aberracje, które często powodowały zmniejszenie kontrastu lub nawet pewne niekorzystne wrażenia wzrokowe.

Stożek rogówki
Stożek rogówki

W naszej Klinice do przeprowadzenia zabiegów laserowej korekcji wzroku wykorzystujemy laser, którego szybkość działania pozwala na skorygowanie 1 dioptrii w czasie 1,5 sekundy, z zaawansowanymi profilami ablacji, które nie zmieniają przedoperacyjnych właściwości układu optycznego oka (z wyjątkiem wady sferycznej i cylindrycznej). W rezultacie aberracje nie ulegają zmianie i widzenie po zabiegu jest dla pacjenta bardziej „naturalne”, a ryzyko niekorzystnych wrażeń wzrokowych bardzo małe.

 

Nie ma co się obawiać, laser ekscymerowy jest wyposażony w system śledzenia ruchów gałki ocznej oraz posiada możliwość spersonalizowanego działania. Podczas zabiegu system dokładnie wykrywa pozycję gałki ocznej i dane przesyła do głównego komputera, dzięki czemu można dokładnie korygować wiązkę lasera.

 

Laser femtosekundowy stosowany w mikrochirurgii okulistycznej wykorzystujący impulsy o niskiej energii z wysoką częstotliwością zapewnia delikatną i precyzyjną pracę.

 

Zakres wad korygowanych za pomocą laserowej korekcji wzroku

 • krótkowzroczność od -0,5 Dsph do -9,0 Dsph,
 • nadwzroczność od +0,75 Dsph do +6,0 Dsph,
 • astygmatyzm do 6,0 Dcyl.

Chirurgia refrakcyjna

Laserowa korekcja wzroku ma na celu zmianę refrakcji (siły łamiącej) oka w taki sposób, aby uzyskać normowzroczność lub znaczny stopień zmniejszenie wady refrakcji. Rozwój chirurgii refrakcyjnej rogówki na świecie nastąpił pod koniec lat 80.

 

Metody laserowej korekcji wzroku stosowane w Klinice Okulistycznej Oftalmika

 

Metody laserowej korekcji wzroku dzielą się na następujące techniki: powierzchowne, np. PRK, LASEK, Epi-LASIK oraz z wytworzeniem płatka rogówki, tzw. warstwowe np. LASIK, FemtoLASIK, SBK-LASIK. W metodach powierzchownych usuwany jest nabłonek, który ulega naturalnej odbudowie po zabiegu.

W metodach warstwowych natomiast tworzony jest płatek z powierzchownych warstw zrębu rogówki, który z czasem ulega zrośnięciu. Różnią się one między sobą przygotowaniem oka przed działaniem lasera oraz czasem gojenia rogówki. Zabiegi laserowej korekcji wzroku należą do zabiegów bardzo bezpiecznych. Ryzyko wystąpienia powikłań, pogarszających trwale ostrość wzroku, wynosi znacznie poniżej 1%. Jednakże pacjent, podejmujący decyzję o tego rodzaju korekcji, powinien być świadomy możliwości ich wystąpienia.

Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, kropelkowym i są one praktycznie bezbolesne. Usunięcie wady i przywrócenie zdolności prawidłowego widzenia jest długotrwałe.


Badania diagnostyczne wykonywane przed laserową korekcję wzroku

 • Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • Autokeratorefraktometr (komputerowe badanie wzroku)
 • Pachymetria (badanie grubości rogówki)
 • Topografia/tomografia rogówki (mapa rogówki)
 • Badanie komórek śródbłonka rogówki, biometria (pomiar długości gałki ocznej)
 • Pupilometria (badanie wielkości źrenic w różnych warunkach oświetlenia)
 • Aberrometria

O czym trzeba wiedzieć przed zabiegiem laserowej korekcji wzroku?

Użytkownicy soczewek kontaktowych muszą zrezygnować z ich noszenia, jeżeli chcą się zgłosić na badanie kwalifikacyjne:

 • 4 tygodnie wcześniej (soczewki twarde),  
 • 3 tygodnie wcześniej (soczewki toryczne),  
 • 2 tygodnie wcześniej (soczewki miękkie).

 

Minimum 48 godzin przed zabiegiem nie wolno stosować kosmetyków do twarzy, takich jak: kremy, pudry, cienie do powiek, tusze do rzęs, itp. Bardzo istotne jest także niespożywanie alkoholu minimum 48 godzin przed zabiegiem – w przeciwnym wypadku może to mieć bardzo negatywny wpływ na efekt końcowy zabiegu. Nie należy przerywać stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Nie wolno być w ciąży, a także planować ciąży w okresie rekonwalescencji po zabiegu.

3D FemtoLASIK

Bezbolesna i szybka metoda korekcji wad wzroku przeprowadzana za pomocą lasera femtosekundowego.

3D FemtoLASIK to delikatna procedura laserowa umożliwiająca zastosowanie bardzo cienkich cięć w przestrzeni trójwymiarowej w sposób precyzyjny, bezpieczny dla pacjenta i całkowicie bezbolesny. Zabieg przebiega dwuetapowo. Najpierw na rogówce tworzony jest płatek za pomocą lasera femtosekundowego, który jest następnie delikatnie odchylany, a znajdująca się pod nim powierzchnia jest odpowiednio kształtowana przez wiązkę lasera ekscymerowego celem zmiany jej mocy ogniskowania.

Dzięki mikroskopijnej dokładności lasera krawędzie tworzonego płatka są równe i gładkie, co skutkuje lepszymi wynikami pooperacyjnymi. Pacjenci uzyskują dobre widzenie już kilka godzin po zabiegu, a proces gojenia przebiega bardzo szybko.

Zabieg trwa zaledwie kilkanaście minut. Operuje się oboje oczu tego samego dnia, ponieważ metoda 3D FemtoLASIK nie wymaga założenia opatrunku.

Metodą femtoLASIK oferuje możliwość korekcji nadwzroczności oraz niższych wad.

 

PRK (Photorefractive keratectomy)

Technika PRK stosowana jest w korekcji krótkowzroczności do – 7,0 Dpt i nadwzroczności do + 4,0 Dpt oraz w korekcji astygmatyzmu.

W tej technice nie tworzy się płatka rogówki, co niweluje to związane z nim powikłania. Podczas zabiegu chirurg mechanicznie usuwa powierzchowną warstwę rogówki, a następnie za pomocą lasera ekscymerowego wykonuje  fotoablację. Prowadzi to do zmiany krzywizny rogówki, a tym samym mocy optycznej oka.

Po zabiegu zakładana jest opatrunkowa soczewka kontaktowa. Pozostaje ona na oku przez kilka dni do czasu wygojenia nabłonka rogówki. Ostrość widzenia po zabiegu PRK poprawia się stopniowo, natomiast prawidłowe widzenie pojawia się zwykle po około 3-6 tygodniach.

TransPRK (Trans-epithelial photorefractive keratectomy)

W przypadku procedury TransPRK cały zabieg jest wykonywany jednoetapowo z wykorzystaniem lasera ekscymerowego – nie ma potrzeby dotykania oka jakimkolwiek narzędziem. Nabłonek jest usuwany na mniejszym obszarze niż w przypadku zabiegu PRK, co powoduje szybsze gojenie i zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Procedura TransPRK jest stosowana również u pacjentów z nieregularnościami powierzchni zrębu rogówki, np. gdy istnieje konieczność poprawienia wyniku po wcześniejszej laserowej korekcji wzroku.

Zapraszamy do zapoznania się z historią młodego tyczkarza, który miał przeprowadzony zabieg laserowej korekcji wzroku metodą TransPRK. Dzięki laserowej korekcji może znów cieszyć się ulubionym sportem bez ograniczeń.

LASEK (Laser Assisted Sub-Epithelial Keratectomy)

Metoda LASEK rekomendowana jest w przypadkach zbyt cienkiej rogówki, oraz gdy z różnych powodów nie można zastosować metody LASIK. Metoda LASEK pozwala na zachowanie nabłonka rogówki, co korzystnie wpływa na proces gojenia.

Podstawowa różnica pomiędzy metodą LASEK i LASIK polega na wytworzeniu bardzo cienkiego płatka grubości 60-90 µm, obejmującego wyłącznie nabłonek rogówki. W naszej Klinice LASEK stosujemy do korekcji krótkowzroczności do -7,0 D lub dalekowzroczności do + 6,0 D z/bez astygmatyzmu.

W metodzie LASEK aplikuje się roztwór alkoholu, który umożliwia zmiękczenie i odsunięcie powierzchownej warstwy nabłonka rogówki. Następnie chirurg wykonuje fotoablację rogówki za pomocą lasera ekscymerowego. Na koniec zabiegu płatek rogówki zostaje precyzyjnie ułożony w pozycji pierwotnej i założona zostaje soczewka kontaktowa na 4 -7 dni.

Prawidłowe widzenie po zabiegach LASEK pojawia się zwykle po około 2-4 tygodniach.

Aberration-free

Nawet prawidłowo zbudowane oko ma pewne niewielkie nieprawidłowości układu optycznego – tzw. aberracje wyższego rzędu.

Część z nich może być korzystna dla procesu postrzegania. Do części aberracji się przyzwyczajamy, a mózg kompensuje te niewielkie nieprawidłowości. Lasery starszych typów korygowały wadę sferyczną i astygmatyzm, ale wprowadzały nowe dodatkowe aberracje, które często powodowały zmniejszenie kontrastu lub nawet pewne niekorzystne wrażenia wzrokowe.

Obecnie lasery ekscymerowe dysponują w standardzie zaawansowanymi profilami ablacji, które nie zmieniają przedoperacyjnych właściwości układu optycznego oka, za wyjątkiem wady sferycznej i cylindrycznej. W rezultacie aberracje nie ulegają zmianie i widzenie po zabiegu jest dla pacjenta bardziej „naturalne”, a ryzyko niekorzystnych wrażeń wzrokowych bardzo małe.

PresbyMAX

PresbyMAX polega na laserowym, wielokrzywiznowym modelowaniu powierzchni oka. Wieloogniskowa ablacja rogówki, wykonywana jest w obojgu oczach u pacjentów z prezbiopią.

Dzięki procedurze PresbyMAX można jednocześnie zlikwidować korekcję do dali i bliży, wynikającą z zaburzeń akomodacji.

Uzyskana w ten sposób nowa krzywizna rogówki umożliwia pacjentowi ostre widzenie na wszystkich dystansach dla obojga oczu, minimalizuje utratę kontrastu, a także zwiększa głębię ostrości. Także pozwala na leczenie pacjentów z astygmatyzmem, u których funkcja akomodacji jest znacznie ograniczona.

Jest to metoda stosowana u osób dojrzałych, głównie powyżej 45. roku życia, ale u których nie pojawiło się jeszcze zmętnienie soczewki w przebiegu zaćmy.

 

Zalety metody PresbyMAX:

 • zapewnienie ostrości wzroku na wszystkich odległościach w obojgu oczach,
 • minimalizacja utraty kontrastu,
 • zwiększenie głębi ostrości.

Fotokeratektomia Terapeutyczna

PTK, ang. Photo Therapeutic Keratectomy, to oparty o metodę fotoablacji wykonaną laserem ekscymerowym sposób leczenia zmian rogówkowych, takich jak:

 • erozje nawrotowe,
 • blizny rogówki,
 • dystrofie i degeneracje,
 • stany zapalne powierzchowne i głębokie (owrzodzenia),
 • doczyszczanie powierzchni rogówki po usunięciu skrzydlika, guzów i ciał obcych,
 • modelowanie powierzchni rogówki po wcześniej wykonanych zabiegach refrakcyjnych.

Celem fotokeratektomii terapeutycznej jest poprawa ostrości wzroku, zmniejszenie dolegliwości subiektywnych (bólu, światłowstrętu, łzawienia), całkowite usunięcie lub zmniejszenie niezborności nieregularnej, zaburzeń widzenia nocnego, rozszczepień światła i jednoocznego podwójnego widzenia, którego przyczyną jest rogówka.

Keratektomia Epi-Bowman (EBK)

Metoda EBK polega na delikatnym usunięciu nabłonka bez ingerencji w głębsze warstwy (warstwa Bowmana pozostaje nienaruszona). Dynamiczny epikeratom usuwa nabłonek warstwa po warstwie, jednocześnie zbierając usunięte komórki.

Atutem EBK jest brak konieczności stosowania metalowych narzędzi oraz substancji chemicznych. Metoda ta gwarantuje pacjentowi komfort ze względu na krótki czas regeneracji i mniejsze dolegliwości bólowe po zabiegu.

EBK poleca się przy skrajnie cienkich rogówkach, małych wadach i u osób narażonych na częste urazy oka (np. uprawiających sporty walki).

Wskazania dla pacjentów po zabiegu laserowej korekcji wzroku

W pierwszym tygodniu po zabiegu refrakcyjnym należy unikać intensywnej pracy – oczy powinny odpoczywać do czasu wygojenia rogówki.

W okresie pooperacyjnym pacjenci powinni unikać pomieszczeń zadymionych i zakurzonych, a przez pierwszy miesiąc – intensywnego wysiłku fizycznego (np. ćwiczeń na siłowni). Przez okres 2 tygodni nie wolno nakładać makijażu, przez ok. 2 miesiące nie wolno kąpać się w basenach, jeziorach, morzu, korzystać z solarium i sauny ani przebywać na słońcu bez okularów przeciwsłonecznych z filtrami UV.

Operacje laserowej korekcji wad wzroku wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, kropelkowym i są one całkowicie niebolesne. Należy jednak wiedzieć, że po zabiegu mogą wystąpić dolegliwości bólowe związane z gojeniem się oka.

 

Przeciwwskazania do wykonania operacji:

 • niestabilna wada refrakcji (w ciągu roku nie powinna ulec zmianie),
 • wiek poniżej 21 lat,
 • cukrzyca,
 • palenie papierosów, alkohol, narkotyki,
 • opryszczka,
 • menstruacja, ciąża, okres karmienia,
 • stożek rogówki, blizny na rogówce, zbyt cienka rogówka,
 • odwarstwienie siatkówki,
 • jaskra, zaćma,
 • stany zapalne oczu,
 • choroby hematologiczne, endokrynologiczne (tarczyca), laryngologiczne, stomatologiczne, reumatologiczne, neurologiczne, autoimmunologiczne, alergie,
 • rozrusznik serca.

Więcej informacji o laserowej korekcji wzroku można znaleźć w naszym kanale YouTube.

Wady wzroku

Zachęcamy do zgłębienia informacji na temat wad wzroku:

Potrzebujesz informacji?
Masz pytania? Zadzwoń +48 570 555 655