tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Cennik wizyt, badań, laserowej korekcji wad wzroku i operacji oczu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy.

Dla ułatwienia orientacji w cenach przeprowadzenia operacji laserowej korekcji wad wzroku, zabiegu usunięcia zaćmy, witrektomii i pozostałych zabiegów okulistycznych przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy cennik usług medycznych.

Cennik wizyt
Cena
prof. dr hab. med. Jakub J. Kałużny
330 zł
prof. dr hab. med. Jakub J. Kałużny – kontrola pooperacyjna (do 3 miesięcy po zabiegu)
270 zł
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny
330 zł
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny – kontrola pooperacyjna (do 3 miesięcy po zabiegu)
270 zł
dr med. Iwona Jaworowska-Cieślińska
260 zł
dr med. Iwona Jaworowska-Cieślińska – dzieci do 8. r.ż.
300 zł
dr med. Iwona Eliks
260 zł
dr med. Iwona Eliks – dzieci do 8. r.ż.
300 zł
dr med. Dorota Urbaniak
260 zł
dr med. Mateusz Burduk
260 zł
dr med. Ilona Piotrowiak-Słupska
260 zł
dr med. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska
260 zł
dr med. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska – dzieci do 8. r.ż.
300 zł
dr med. Jagoda Rzeszewska Zamiara
260 zł
dr med. Przemysław Zabel
260 zł
dr med. Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak
260 zł
dr med. Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak – dzieci do 8. r.ż.
300 zł
dr med. Alicja Orzałkiewicz
260 zł
dr med. Alicja Orzałkiewicz – dzieci do 8 r.ż.
300 zł
lek. med. Anna Zachwieja
220 zł
lek. med. Anna Zachwieja – dzieci do 8 r.ż.
300 zł
lek. med. Anna Majer
220 zł
lek. med. Agata Cieślińska-Rypolc
220 zł
lek. med. Katarzyna Czarny
220 zł
lek. med. Damian Jaworski
180 zł
lek. med. Marta Kroczek
180 zł
lek. med. Dzmitry Atlivanau
180 zł
e-konsultacja
140 zł
e-recepta
50 zł
Wizyty chirurgia plastyczna (okuloplastyka) i dermatologia:
prof. dr hab. med. Henryk Witmanowski
300 zł
dr med. Lucyna Kałużna (dermatolog)
260 zł
Wizyta u optometrysty:
- badanie ostrości wzroku (dobór okularów lub soczewek kontaktowych miękkich)
150 zł
- przygotowanie soczewkami do LKW
100 zł
- nauka zakładania soczewek miękkich
90 zł
- aplikacja soczewek twardych (dobór soczewek, nauka zakładania)
250 zł + cena soczewki
- dobór okularów pryzmatycznych
190 zł
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (pakiet obejmuje wizytę kwalifikacyjną, parę soczewek z nauką zakładania i 2 wizyty kontrolne)
2600 zł
Wizyta u ortoptysty:
Badanie na synoptoforze
80 zł
Badanie na synoptoforze w celu wydania zaświadczenia
100 zł
Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne (1 zabieg)
80 zł
Badanie Hessa
100 zł
Laserowa korekcja wad wzroku (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do korekcji wady wzroku (wymagana przedpłata na konto*)
400 zł
Korekcja Aberration-free w standardzie:
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2900 zł
EBK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2900 zł
3D FemtoLASIK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3900 zł
TransPRK ‒ korekcja bezdotykowa (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3300 zł
Korekcja zindywidualizowana w oparciu o topografię rogówki lub wavefront:
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3300 zł
TransPRK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3700 zł
Fotokeratektomia terapeutyczna ‒ PTK
1700 zł

* Numer rachunku bankowego: 73 1020 1068 0000 1502 0363 6305. Każdy pacjent zapisujący się na badanie kwalifikacyjne jest zobowiązany do wpłaty należności za badanie na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisu (brak płatności będzie skutkował skreśleniem terminu wizyty).

Inne metody korekcji wad wzroku (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do korekcji wady wzroku (wymagana przedpłata na konto*)
400 zł
Soczewki fakijne:
Wszczepienie soczewki fakijnej
6900 zł
Wszczepienie soczewki fakijnej torycznej
7800 zł
Zabieg RLE – Refrakcyjna wymiana soczewki:
Zabieg RLE przeprowadzony laserem femtosekundowym (technika laserowa FLACS)
5900 zł
RLE z wszczepem z soczewki jednoogniskowej asferycznej
3400 zł
- dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
3900 zł
- dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF nowej generacji bez aureoli i odblasków
3900 zł
- dopłata za soczewkę wieloogniskową
3900 zł
- dopłata za soczewkę toryczną wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
4900 zł
- dopłata za soczewkę toryczną wewnątrzgałkową EDoF nowej generacji bez aureoli i odblasków
4900 zł
- dopłata za soczewkę wieloogniskową toryczną
4900 zł

* Numer rachunku bankowego: 73 1020 1068 0000 1502 0363 6305. Każdy pacjent zapisujący się na badanie kwalifikacyjne jest zobowiązany do wpłaty należności za badanie na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisu (brak płatności będzie skutkował skreśleniem terminu wizyty).

Zabiegi w stożku rogówki (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Badanie kwalifikacyjne do cross-linking
300 zł
Cross-linking (x-linking):
- z usunięciem nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2500 zł
- bez usuwania nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2700 zł
Wszczepienie pierścienia z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
5900 zł
Zabiegi laserowe (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Cena
Kapsulotomia laserowa
400 zł
Irydotomia laserowa
450 zł
Irydoplastyka obwodowa
450 zł
Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze ‒ SLT
350 zł
Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja laserowa (CPC)
1700 zł
Laserowa terapia jaskry – mikropulsowa cyklofotokoagulacja
1500 zł
Zabiegi laserowe siatkówkowe w cukrzycy, centralnej surowiczej chorioretinopatii i inne
380 zł
Laseroterapia mikropulsowa siatkówki (cyfrowo nawigowany laser)
400 zł
Operacje (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu, metodzie bądź rodzaju wszczepionej soczewki podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do zabiegów mikrochirurgicznych
300 zł
Femtofakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej (technika laserowa FLACS)
5900 zł
Fakoemulsyfikacja zaćmy z soczewką jednoogniskową asferyczną
3400 zł
- dopłata za soczewkę jednoogniskową asferyczną z filtrem światła niebieskiego
1000 zł
- dopłata za soczewkę jednoogniskową wzmacniającą widzenie pośrednie
1300 zł
- dopłata za toryczną soczewkę jednoogniskową wzmacniającą widzenie pośrednie
2500 zł
- dopłata za soczewkę jednoogniskową asferyczną toryczną
1900 zł
- dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
3900 zł
- dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF nowej generacji bez aureoli i odblasków
3900 zł
- dopłata za soczewkę wieloogniskową
3900 zł
- dopłata za soczewkę toryczną wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
4900 zł
- dopłata za soczewkę toryczną wewnątrzgałkową EDoF nowej generacji bez aureoli i odblasków
4900 zł
- dopłata za soczewkę wieloogniskową toryczną
4900 zł
Zewnątrztorebkowe wydobycie zaćmy
3900 zł
Nietypowe przypadki zaćmy
3900 zł
Operacja odwarstwionej siatkówki metodami zewnątrztwardówkowymi w znieczuleniu ogólnym
5500 zł
Witrektomia
7000 zł
Fakoemulsyfikacja i witrektomia (jednocześnie)
9000 zł
Trabekulektomia, operacja przeciwjaskrowa, fakoemulsyfikacja (jednocześnie)
4900 zł
Operacja przeciwjaskrowa klasyczna (trabekulektomia)
3900 zł
Operacje przeciwjaskrowe minimalnie inwazyjne / mikroinwazyjne (MIGS):
- goniotomia ab interno za pomocą Kahook Dual Blade
2900 zł
- wszczepienie mikroimplantu (cena zależy od rodzaju implantu)
od 5900 zł do 7600 zł
Operacja zeza w znieczuleniu ogólnym (narkozie), na jednym mięśniu
4400 zł
Operacja zeza w znieczuleniu ogólnym (narkozie), na obu mięśniach
4900 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną ranibizumab
1600 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną aflibercept
1600 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną farycymab
2000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną brolucizumab
2000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną deksametazon
4500 zł
Drobne zabiegi:
- zmiana spojówki, brodawka, guzek, torbiel, gradówka, kępki żółte
1000 do 1500 zł
- Operacja skrzydlika
1200 do 1700 zł
- Operacje skrzydlika z przeszczepem płatka spojówki
1500 do 2000 zł
Jeśli zabieg wymaga obecności anestezjologa, do ceny zabiegu należy doliczyć odpowiednio: stawkę za opiekę anestezjologiczną lub znieczulenie ogólne:
- opieka anestezjologiczna (pierwsza godzina)
400 zł
- opieka anestezjologiczna (kolejna godzina)
300 zł
- znieczulenie ogólne (pierwsza godzina)
800 zł
- znieczulenie ogólne (kolejna godzina)
500 zł
Inne operacje oczu
do uzgodnienia
Badania diagnostyczne
Cena za
Cena za
Ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej*

Cena za

Ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej*

Cena za

Badania diagnostyczne
1 oko
2 oczu
1 oko
2 oczu
Angiografia fluoresceinowa
300 zł
300 zł
200 zł
200 zł
Angio-OCT
80 zł
160 zł
70 zł
140 zł
Tomografia optyczna – SOCT / SOCT RNFL
90 zł
180 zł
80 zł
160 zł
SOCT plamki + angio – OCT plamki
140 zł
200 zł
120 zł
180 zł
SOCT plamka + włókna nerwowe (RNFL)
140 zł
200 zł
110 zł
180 zł
OCT przedniego odcinka (+pomiar kąta przesączania)
90 zł
180 zł
80 zł
160 zł
GCC
90 zł
180 zł
80 zł
160 zł
GCC + pomiar kąta przesączania techniką OCT
140 zł
200 zł
110 zł
160 zł
Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + plamka + GCC + pole widzenia + badanie kąta przesączania
220 zł
440 zł
195 zł
390 zł
Ultrasonografia – prezentacja B 
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
Ultrasonografia – prezentacja A 
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
USG UBM (przed badaniem wymagana wizyta okulistyczna)
BRAK
BRAK
350 zł
500 zł
Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria)
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
Badanie rogówki mikroskopem konfokalnym (HRT RCM)
150 zł
300 zł
130 zł
260 zł
Topografia / tomografia (mapa) rogówki
60 zł
120 zł
50 zł
100 zł
Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny
50 zł
100 zł
40 zł
80 zł
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF)
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Kolorowe zdjęcie dna oka (DRS)
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar ciśnienia tonometrem bezkontaktowym
10 zł
10 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar grubości rogówki – pachymetria
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Komputerowe badanie wady wzroku
10 zł
10 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Kompleksowa ocena filmu łzowego
60 zł
120 zł
50 zł
100 zł

* ceny badań nie zwierają ceny wizyt

Klinika suchego oka
Cena
Aplikacja zatyczek punktów łzowych
350 zł
Terapia leczenia ZSO za pomocą intensywnego światła impulsowego, jedna sesja
400 zł
Badanie w kierunku nużeńca
100 zł
Zabieg oczyszczania brzegów powiek oraz udrożnienia gruczołów Meiboma (w cenie zawarty jest kompres termiczny)
500 zł
Krople w oparciu o osocze bogatopłytkowe (z surowicy) – 20 minizakraplaczy po 0,5 ml, konieczne skierowanie od okulisty
490 zł
Chirurgia plastyczna/Oculoplastyka – prof. dr hab. med. Henryk Witmanowski
Cena (względy medyczne - bez podatku VAT)
Cena (med. estetyczna- zawiera 23% podatku VAT)
Konsultacja
300 zł
Plastyka powiek górnych
6000 zł
7380 zł
Plastyka powiek dolnych
7000 zł
8610 zł
Plastyka powieki górnej i dolnej
12050 zł
14821,50 zł
Podniesienie (lifting) brwi
4500 zł
5535 zł
Podniesienie brwi – Gliding Brow Lift
12500 zł
15375 zł
Opadanie powieki górnej i skrócenie dźwigacza – jedno oko
4500 zł
5535 zł
Podniesienie ust (lip lift)
4000 zł
4920 zł
Usuwanie kępek żółtych
3000 zł
3690 zł
Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej w znieczuleniu miejscowym
5540 zł
6814,20 zł
Korekcja odstających małżowin usznych
7000 zł
8610 zł
Korekcja odstającej małżowiny usznej
4000 zł
4920 zł
Korekcja defektów płatków usznych (1 ucho)
2400 zł
2952 zł
Toksyna botulinowa (100 j.)
od 1000 do 1500 zł
Kwas hialuronowy – jedna ampułka
od 800 zł
od 984 zł
Inne
Cena
Wystawienie recepty (kontynuacja)
50 zł
Wystawienie zaświadczenia
150 zł
Informacje dla pacjentów – płatności za zabiegi chirurgiczne:
 
Pacjenci zakwalifikowani do płatnego zabiegu proszeni są o płatność:
 
– przelewem na numer konta podany w dokumencie „Zgoda na zabieg” (przekazany podczas wizyty kwalifikacyjnej wraz z terminem zabiegu). Przelew musi zostać wykonany min. 4 dni przed datą zabiegu. W tytule przelewu prosimy podać dane pacjenta: imię, nazwisko oraz datę zabiegu.
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę prosimy o przekazanie numeru NIP przed wykonaniem przelewu drogą mailową na adres: platnosci@oftalmika.pl. W tytule przelewu należy dodatkowo wpisać numer NIP firmy.
 
 – Istnieje również możliwość dokonania płatności w dniu zabiegu metodą bezgotówkową – karta płatnicza (kredytowa lub debetowa), BLIK.

W Klinice Okulistycznej OFTALMIKA wykonujemy operacje zaćmy, jaskry i witrektomii w ramach NFZ.