tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Realizowane projekty UE

OFTALMIKA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Kliniki Okulistycznej OFTALMIKA w celu opracowania udoskonalonych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu okulistyki” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0269/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania obejmujące nowy metody diagnostyki i leczenia w dziedzinie okulistyki.

Planowane efekty: opracowanie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych znacznie poprawiających skuteczność diagnostyki i leczenia, tj. opracowanie nowej procedury laserowej korekcji wad wzroku, opracowanie algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w operacyjnym leczeniu zaćmy z wszczepem soczewki wieloogniskowej  oraz opracowanie modelu diagnostyczno-terapeutycznego w mikroinwazyjnej metodzie wykonywania zabiegów witreoretinalnych pod kontrolą śródoperacyjnej optycznej koherentnej tomografii.

Całkowita wartość projektu: 21 045 250,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 11 574 887,50