tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Jaskra

Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego do takiego poziomu, przy którym nie dochodzi do dalszej progresji zmian chorobowych. Zazwyczaj powinno ono utrzymywać się poniżej 18,0 mmHg.

Cel ten można osiągnąć przez stosowanie odpowiednich kropli do oczu, które zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają jej odpływ. Jeśli mimo stosowania dwóch różnych leków przeciwjaskrowych ciśnienie śródgałkowe jest podwyższone, a choroba postępuje, należy pomyśleć o wykonaniu zabiegu laserowego lub operacji przeciwjaskrowej.

 Operacje jaskry wykonujemy także w ramach NFZ.

Metody leczenia jaskry

Trabekuloplastyka laserowa jest zabiegiem, podczas którego wykonuje się ogniskową fotokoagulację beleczkowania, co zwiększa odpływ cieczy wodnistej z oka.

Zaletą zabiegu jest łatwość wykonania, małe ryzyko powikłań i wygoda dla pacjenta, ponieważ trwa on krótko i jest w naszej Klinice przeprowadzany w trybie ambulatoryjnym. Główną wadą jest to, że skuteczność ograniczona jest do oczu ze stosunkowo niewielkimi zwyżkami ciśnienia, a korzystny efekt nietrwały.

Trabekulektomia jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w leczeniu jaskry. Polega ona na wycięciu fragmentu beleczkowania wraz z kanałem Schlemma i wytworzeniu drogi odpływu cieczy wodnistej łączącej komorę przednią oka z przestrzenią podspojówkową.

Zabieg charakteryzuje się dużą skutecznością, ale obciążony jest licznymi powikłaniami, do których należy między innymi zaćma. Aby zmniejszyć ryzyko powikłań, w niektórych przypadkach można wykonać zabieg niepenetrujący, to znaczy taki, w którym nie dochodzi do pełnościennego otwarcia gałki ocznej. Najczęściej wykonywaną procedurą tego typu jest sklerektomia głęboka z zastosowaniem implantu wchłanianego.

W przypadku jaskry zamkniętego kąta konieczne jest wykonanie irydotomii laserowej, która polega na wytworzeniu otworka w tęczówce, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej z komory tylnej do komory przedniej oka. Ten prosty zabieg w większości przypadków chroni przed kolejnymi atakami jaskry.

Przygotowanie do operacji przeciwjaskrowej jest podobne jak do operacji zaćmy: w trakcie wizyty kwalifikacyjnej pacjent jest badany przez okulistę i anestezjologa, a następnie zostaje poinformowany, jakie powinien wykonać badania i jak się przygotować do operacji.

 

 •  Pacjent 6 godzin przed operacją nie może nic jeść ani pić,
 • Nie należy zmieniać dawkowania leków przyjmowanych codziennie,
 • Leki przeciwzakrzepowe powinny zostać odstawione 7 dni przed planowaną operacją, po uzgodnieniu z prowadzącym internistą.

Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka

SLT, czyli Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, jest nowoczesnym, bezpiecznym i nieinwazyjnym zabiegiem laserowym, który skutecznie redukuje ciśnienie w oku u około 80% pacjentów z jaskrą. Skuteczność zabiegu określa się na kilka lat.

 

Mechanizm działania SLT wykorzystuje stymulujący procesy naprawcze wpływ wiązki lasera na określone komórki kąta przesączania oka – takie, które zawierają melaninę, naturalny pigment. Pozwala to wywierać wpływ tylko na te komórki, pozostawiając otaczające tkanki nietknięte.

 

SLT obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe średnio od 25% do 35% (na przestrzeni co najmniej 2 lat). Największy spadek ciśnienia występuje w okresie pierwszych 6 miesięcy i może dochodzić do 35-40% wartości wyjściowej. W zależności od indywidualnych okoliczności i oczekiwanych docelowych wartości ciśnień wewnątrzgałkowych, może być konieczne, a nawet pożądane powtórzenie zabiegu w krótszym czasie.

W zależności od stopnia zaawansowania jaskry i ciśnienia wewnątrzgałkowego, istnieje możliwość wyeliminowania lub zmniejszenia stosowanych kropli po zabiegu SLT. U większości pacjentów efekt laseroterapii w postaci obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego obserwuje się po kilku tygodniach.

Wskazania do wykonania zabiegu SLT

Zabieg SLT może być wykonany w następujących przypadkach:

 • jaskra pierwotna otwartego kąta przesączania,
 • nadciśnienie oczne,
 • jaskra z normalnym ciśnieniem śródgałkowym,
 • jaskra młodzieńcza,
 • jaskra w oku bezsoczewkowym,
 • jaskra barwnikowa.

Zabieg SLT jest terapią o wysokim stopniu bezpieczeństwa, ale zdarzają się po nim objawy niepożądane, najczęściej przejściowe, które nie wpływają na późniejszy efekt leczniczy: umiarkowany dyskomfort w czasie i po laseroterapii (15%), w pierwszych dniach po zabiegu przejściowy światłowstręt i przejściowe zaczerwienienie oka (9%), przejściowa zwyżka IOP (9%) i ból głowy, a do kilku dni po zabiegu nieznaczny odczyn zapalny i łagodny ból oczu (15%).

Jak przebiega zabieg SLT?

W Klinice Okulistycznej OFTALMIKA zabieg SLT wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent siada przy lampie szczelinowej połączonej z laserem, podobnie jak w przypadku standardowego badania oczu.

Przed zabiegiem do oka podawane są krople znieczulające, a następnie zakłada się na powierzchnię oka specjalną soczewkę, która umożliwia precyzyjne skierowanie wiązki światła laserowego na miejsce odpływu cieczy wodnistej w kącie przesączania. W trakcie zabiegu pacjent może widzieć zielone światło lub błyski.

Po zabiegu wykonujemy kontrolny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Na pierwszą wizytę kontrolną u okulisty należy zgłosić się w ciągu kilku dni, a na następną – za ok. 4-6 tygodni po zabiegu.

Zabieg SLT trwa kilka lub kilkanaście minut i jest całkowicie bezbolesny.

Małoinwazyjna chirurgia jaskry

Dynamicznie rozwijający się, dział chirurgicznego leczenia jaskry tworzą operacje minimalnie inwazyjne lub mikroinwazyjne (ang. MIGS, minimally invasive glaucoma surgery). Zabiegi MIGS wykonuje się najczęściej od strony komory przedniej oka (ab interno), czyli przez niewielkie nacięcie rogówkowe. Ten sposób dotarcia – od strony spojówki – znacznie skraca czas gojenia po zabiegu.

 

Główną zaletą zabiegów MIGS jest mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych, dlatego mogą one być wykonywane nawet u pacjentów we wczesnym stadium jaskry. Zabiegi MIGS poprawiają odpływ cieczy wodnistej z oka drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma (trabekulotomia, kanaloplastyka, wszczepienie mikroskopijnego implantu, swym kształtem przypominającego rurkę do nurkowania) lub do przestrzeni podspojówkowej (wszczepienie mikroimplantu przypominającego rurkę o długości 6 mm, cienką jak ludzki włos, poprzez specjalny aplikator tuż pod spojówką oka, stosowane w leczeniu jaskry opornej).

 

Metody małoinwazyjne są bezpieczniejsze, obarczone znacznie mniejszym ryzykiem powikłań niż techniki klasyczne (trabekulektomia), wymagają mniej kontroli i praktycznie żadnych procedur dodatkowych. Jakość życia pacjenta po takiej operacji ulega znacznej poprawie, jednak należy pamiętać, że zabiegi małoinwazyjne charakteryzują się niższą skutecznością ‒ nie obniżają ciśnienia wewnątrzgałkowego tak silnie jak tradycyjna trabekulektomia.

Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja laserowa (CPC)

Zabieg cyklofotokoagulacji z zastosowaniem lasera diodowego to procedura, która obniża produkcję cieczy wodnistej w oku, poprzez zniszczenie nabłonka wydzielniczego wyrostków ciała rzęskowego. Zabieg ten przeprowadza się głównie w ciężkich postaciach jaskry, opornych na inne metody leczenia.

 

Głównymi wskazaniami do wykonania zabiegu cyklofotokoagulacji są:

 • bolesne, niewidzące oczy z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, które nie reagują na inne metody leczenia,
 • jaskra wtórna – neowaskularna, pozapalna, pourazowa,
 • wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe po zabiegach witrektomii.

CPC wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, w pozycji leżącej. Specjalista przykłada do twardówki oka sondę lasera, najczęściej w dolnych kwadrantach oka. Bez znieczulenia zabieg byłby bolesny, dlatego po podaniu premedykacji, stosuje się znieczulenie pod torebkę Tenona lub znieczulenie okołogałkowe.
Niezbędna jest kontrola okulistyczna po 2 tygodniach oraz stosowanie zaleconych kropli. Efekt zabiegu zauważalny jest po kilkunastu dniach, jednak możliwe są powtórne wzrosty ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg cyklofotokoagulacji można powtarzać.

Mikropulsowa cyklofotokoagulacja

Nowa, podprogowa i nieniszcząca metoda laserowego leczenia jaskry prowadzi do zmniejszenia schematu podawania leków.

Metoda ta wykorzystuje zasadę cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej i polega na stymulacji przy pomocy lasera ciała rzęskowego (brak efektów niszczących), co prowadzi do ograniczenia wytwarzania cieczy wodnistej oraz poprawy odpływu drogą naczyniowo-twardówkową.

Mikropulsowa cyklofotokoagulacja polega na podzieleniu ciągłej wiązki lasera na krótkie impulsy. Efekt takiego podziału, w połączeniu z ruchem sondy, pozwala na utrzymanie niskiej temperatury w ciele rzęskowym i zachowanie jego struktury. W przeciwieństwie do stosowania fali ciągłej, mikropulsowa cyklofotokoagulacja nie wywołuje istotnych zmian anatomicznych, co ogranicza powikłania takie jak powstanie stanu zapalnego. Przed zabiegiem najczęściej stosuje się znieczulenie pod torebkę Tenona lub znieczulenie okołogałkowe, po wcześniejszym podaniu premedykacji.
Niezbędna jest kontrola okulistyczna po 2 tygodniach oraz stosowanie zaleconych kropli.

 

Zabieg jest dedykowany szczególnie pacjentom:

 • u których jaskra nie jest odpowiednio kontrolowana pomimo stosowanego leczenia miejscowego,
 • występuje nietolerancja na stosowane krople lub chęć ograniczenia ich liczby,
 • u których wskazana jest operacja, ale nie mogą być jej poddani z innych powodów,
 • z bolesnymi gałkami ocznymi w przebiegu jaskry, na każdym etapie zaawansowania choroby,
 • z jaskrą pierwotnie otwartego kąta, jaskrą pierwotnie zamkniętego kąta, jaskrą w przebiegu PEX, jaskrą neowaskularną i jaskrą związaną ze stosowaniem steroidów.

Mikropulsowa cyklofotokoagulacja jest mało inwazyjną metodą obniżania ciśnienia śródgałkowego i może być wielokrotnie powtarzana.

Wyboru odpowiedniej procedury operacyjnej zawsze dokonuje lekarz okulista podczas wizyty kwalifikacyjnej.

Potrzebujesz informacji?
Masz pytania? Zadzwoń +48 570 555 655