tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Uprawnienia specjalne

Zgodnie z art. 47c. oraz 57. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że niektórym pacjentom przy korzystaniu ze świadczeń przysługują uprawnienia szczególne. Zakres uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych pacjent należy.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci, którzy posiadają tytuł:

 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1.07.2018)
 • Osoby do ukończenia 18 roku życia ze stwierdzonym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Kobiety w okresie ciąży
 • Inwalidy wojskowego, wojennego oraz kombatanta
 • Działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 • Osoby deportowanej do pracy przymusowej oraz osadzonej w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w zakresie urazów i chorób nabytych podczas ich wykonywania
 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy Przeszczepu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Korzystanie ,,poza kolejnością” oznacza, że:

 • świadczenia w szpitalach oraz świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone w dniu zgłoszenia
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane dla:

 • Świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • Inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów
 • Osób chorych na gruźlicę
 • Osób represjonowanych
 • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • Osoby zakażone wirusem HIV
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w zakresie urazów i chorób nabytych podczas ich wykonywania

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia należy przedstawić w Rejestracji odpowiedni dokument potwierdzający. Po więcej informacji o uprawnieniach szczególnych oraz dokumentach potwierdzających uprawnienia zapraszamy do kontaktu z rejestracją lub na stronę NFZ, kliknij tutaj.

Potrzebujesz informacji?
Masz pytania? Zadzwoń +48 570 555 655