tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. n. med. Józefa Kałużnego, założyciela i wieloletniego prezesa naszej Kliniki, wspaniałego lekarza, który przez całą swoją karierę zawodową czynił tyle dobrego, przyczyniając się do postępów w polskiej i światowej okulistyce. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas…

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny był uznanym lekarzem okulistą. Studia ukończył w 1964 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1979 roku był kierownikiem Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, później Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny podczas swojej ponad czterdziestoletniej kariery zajmował się wszelkimi działami okulistyki. Wykonał dwadzieścia tysięcy operacji okulistycznych. Specjalizował się w chirurgii zaćmy, operacjach przeciwjaskrowych, schorzeniach siatkówki oraz laseroterapii. W 1985 roku jako pierwszy lekarz w Polsce wszczepił sztuczne soczewki tylnokomorowe po usunięciu zaćmy, a także jako jeden z pierwszych na świecie zastosował Spektralną Optyczną Tomografię Koherentną w diagnostyce okulistycznej.

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny opublikował ponad 200 prac naukowych w specjalistycznych wydawnictwach medycznych w Polsce, Niemczech, Holandii, USA i we Włoszech. W swojej karierze zawodowej był również rektorem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Okulistyki i w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady Towarzystw Medycznych, redaktorem naczelnym „Kliniki Ocznej”.

Od 2008 r. pracował w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA, którą stworzył i był jej dyrektorem ds. medycznych. Mimo zaawansowanego wieku, Pan Profesor nadal przyjmował pacjentów w naszej Klinice i był aktywny zawodowo. Odszedł w wieku 77 lat.

Całej rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00
w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy, po którym nastąpi pożegnanie Profesora na miejscowym cmentarzu przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 56 na Bielawkach.

 

prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny