tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski

Wykształcenie i tytuły naukowe

 • Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Uniwersytet w Kolonii (Niemcy)
 • Specjalizacja z zakresu chirurgii plastycznej
 • Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania Integry w zabiegach rekonstrukcyjnych u prof. Casoli, Centre Hospitalo Universitaire de Bordeaux, Francja, 2011
 • Szkolenie z zakresu zastosowania klejów tkankowych w zabiegach abdominoplastyki u prof. Giorgio de Santis, University of Modena and Reggio Emilia, Włochy, 2016

Kariera zawodowa

 • Od 2020 r. Kierownik Naukowy cyklu kursów do specjalizacji z zakresu chirurgii m.in.: piersi oraz plastyki korekcyjnej powiek górnych (2020), powieki górne, liposukcja, korekta piersi (2021)
 • Od 2011 r. kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej CM w Bydgoszczy oraz UMK w Toruniu
 • Od 2011 r. ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy
 • Konsultant w zakresie oparzeń oddziału oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu oraz oddziału chirurgii piersi w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Zainteresowania zawodowe

 • W praktyce lekarskiej: chirurgia rekonstrukcyjna i estetyczna
 • W nauce: morfologia i zastosowanie komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej, a także zabiegi rekonstrukcyjne po wycięciu guzów nowotworowych twarzoczaszki

Osiągnięcia zawodowe

 • Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zatwierdzony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 2021
 • Nagroda Rektorska indywidualna naukowa, 1999/2000
 • Nagroda Rektorska zespołowa naukowa, 2000/2001
 • Nagroda Rektorska indywidualna, 2001/2002
 • Nagroda Rektorska zespołowa, 2002/2003
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna PWSZ, 2011
 • Nagroda Rektorska zespołowa dydaktyczna II stopnia, 2019/2020
 • Nagroda Naukowa Prezydenta miasta Bydgoszczy, 2021
 • Członek zespołu ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej, od roku 2019
 • Członek Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej, 2010-2018 – Członek Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. chirurgii estetycznej, 2012-2019
 • Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Staże zagraniczne

 • Instytut Medycyny Eksperymentalnej Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy, 1987-1988
 • Sapporo Hokuyu Bioin (Artificial Organ and Transplantation Hospital), Japonia, 1989-1992
 • Prywatne Centrum Dializy (Rolf Bambauer) w Homburgu/Saar, w Niemcy, 1992-1993
 • Staż w zakresie rekonstrukcji piersi w Bad Saarow, Niemcy, 2010

Autor 227 publikacji naukowych. Wśród nich znajduje się 89 recenzowanych publikacji, które są punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to 36 artykułów, które znalazły się w czasopismach ujętych na liście Journal Citation Reports. Promotor 4 ukończonych przewodów doktorskich i recenzent 12 prac doktorskich. Uczestniczył w 4 postępowaniach habilitacyjnych i 60 przewodach doktorskich. Kierownik 6 specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej. Członek rad naukowych pierwszego czasopisma z listy Journal Citation Reports „Postępy Dermatologii i Alergologii” oraz czasopisma „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”. Recenzent 4 czasopism z listy Journal Citation Reports.
Redaktor naukowy czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej” (2011- 2013). Współautor podręcznika dla studentów „Medycyna Estetyczna” (wyd. 2017). Redaktor Naukowy podręcznika dla studentów i lekarzy rezydentów „Chirurgia plastyczna” (wyd. 2019) – to pierwszy taki podręcznik w języku polskim, rekomendowany i zalecany we wszystkich uniwersytetach medycznych i akademiach wychowania fizycznego w Polsce.