tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny

Wykształcenie i tytuły naukowe

 • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone w 1999 r.

 • Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (2000-2001)

 • Stopnie i tytuły naukowe: doktorat (2005), habilitacja (2010)

 • Specjalizacja z okulistyki (2006)

 • 30 lipca 2018 r. otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP Andrzej Dudy

 • Od 2019 r. Członek Zarządu Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich

 • Od 2022 r. przewodniczący Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO (Polskiego Towarzystwa Okulistycznego)

Kariera zawodowa

 • Od 2001 r. do 2018 r. asystent i adiunkt w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Od 2003 r. do chwili obecnej lekarz okulista w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy
 • Od 2013 r. współpracuje z działem badawczo-rozwojowym firmy Schwind eye-tech-solutions nad udoskonaleniem metod laserowej korekcji wad wzroku
 • Od 2018 r. Kierownik Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Od 2024 r. Kierownik Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zainteresowania zawodowe

Szczególne zainteresowania to chirurgia zaćmy i jaskry, chirurgia refrakcyjna, choroby rogówki i powierzchni oka. Rocznie wykonuje ponad 1500 operacji okulistycznych.

Staże zagraniczne

 • Hospital Clínico San Carlos, Ophthalmology Department, Madryt, 1998

 • Moorfields Eye Hospital, London, 2007

 • Moorfields Eye Hospital, Dubaj, 2009

Osiągnięcia zawodowe

 • W grudniu 2008 r. wykonał pierwszy, po czterdziestoletniej przerwie, przeszczep rogówki w województwie kujawsko-pomorskim

 • Przeprowadził pionierskie w północnej Polsce operacje przeszczepienia rogówki techniką warstwową przednią i tylną

 • Jako pierwszy, we współpracy z pracownikami Instytutu Fizyki UMK, opisał możliwości zastosowania spektralnego OCT w badaniu przedniego odcinka oka. 

 • W 2012 r. wykonał pierwszą w Polsce operację korekcji wady wzroku techniką przeznabłonkowego PRK

 • W latach 2012-2016 kierował zespołem przygotowującym kształcenie z zakresu optyki okularowej i optometrii w Collegium Medicum UMK

 • Od 2018 roku zajmuje się małoinwazyjną chirurgią jaskry

   

  Prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (Cornea, European Journal of Ophthalmology, Ophthalmic and Physiological Optics, Optometry and Vision Science, Journal of Cataract and Refractive Surgery).