tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

dr n. med. Iwona Jaworowska-Cieślińska

Wykształcenie i tytuły naukowe

  • Wykształcenie i tytuły naukowe
  • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone w 1987 r.
  • Specjalizacja z okulistyki: I° (1990), II° (1994)
  • Stopnie i tytuły naukowe: doktorat ( 2002)

Kariera zawodowa

  • W latach 1988-2011 asystentka i starsza asystentka w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Osiągnięcia zawodowe

Dr n. med. Iwona Jaworowska-Cieślińska jest autorką kilkunastu prac naukowych prezentowanych na sympozjach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zainteresowania zawodowe

Praktycznie wszystkie działy okulistyki. Dr n.med. Iwona Jaworowska-Cieślińska jest chirurgiem wykonującym operacje okulistyczne, szczególnie zaćmy, jaskry, odwarstwień siatkówki i laserowej korekcji wzroku. W zakresie jej zainteresowań leży również laseroterapia.