tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

dr n. med. Iwona Eliks

Wykształcenie i tytuły naukowe

  • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończone w 1975 r.
  • Specjalizacja z okulistyki: I° (1978) i II° (1987)
  • Doktorat (2013)

Kariera zawodowa

  • W latach 1975-1976 staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Świeciu nad Wisłą (mł. asystentka)
  • W latach 1977-1987 asystentka w Poradni Okulistycznej ZOZ Nr 1 z oddelegowaniem do Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy
  • Od 1987 r. do chwili obecnej: st. asystentka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, wolontariat i dyżury w Klinice Chorób Oczu do 2002 r.

Osiągnięcia zawodowe

Autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w Polsce i USA.

Zainteresowania zawodowe

W czasie swej pracy zawodowej zajmowała się kolejno praktycznie wszystkimi działami okulistyki, wykonując wiele operacji okulistycznych. Szczególne zainteresowania: chirurgia zaćmy, operacje przeciwjaskrowe, laseroterapia, diagnostyka i leczenie chorób oczu u dzieci.