tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA w Bydgoszczy jako pierwsza w regionie kujawsko-pomorskim wprowadziła do swojej oferty MIGS (minimally invasive glaucoma surgery) – minimalnie inwazyjne operacje obniżające ciśnienie w oczach jaskrowych.

Spis treści

Jaskra – czym jest?

Leczenie jaskry

Zabiegi MIGS

Jaskra – czym jest?

Jaskra to jednostki chorobowe, które mają różne przyczyny, objawy i rokowania, a ich wspólnym mianownikiem jest stopniowy zanik nerwów wzrokowych prowadzący do nieodwracalnej ślepoty. Na tę groźną chorobę oczu na świecie choruje około 70 mln osób, a w Polsce około 800 tys. Jaskra dotyka pacjentów w każdym wieku, jednak osoby po 60. roku życia są obciążone sześciokrotnie wyższym ryzykiem jej rozwoju. Choroba rozwija się powoli i często bezobjawowo, a wykrywa się ją zazwyczaj podczas badania wzroku u okulisty. Można stracić aż 40% wzroku, nie zauważając żadnych zmian, ponieważ utrata widzenia następuje po bokach, w tzw. widzeniu obwodowym. Leki czy zabiegi przywracające utracony wzrok nie istnieją, dlatego tak istotne są regularne profilaktyczne badania oczu. – Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli opóźnić jej postęp i zachować dobre widzenie przez długie lata.

Dokładna przyczyna powstania jaskry jest wciąż nieznana. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (CWG) na poziomie >22 mmHg oznacza większe ryzyko wystąpienia jaskry, ale niestety norma tego ciśnienia jest inna dla każdego pacjenta i każdego oka. Prawidłowe CWG dla jednej osoby może być za wysokie dla drugiej i nawet pacjenci z prawidłowym CWG mogą mieć jaskrę. Utrzymanie prawidłowego widzenia jest więc powiązane z zachowaniem odpowiednich wartości ciśnienia, które będą tolerowane bez szkody dla danego oka.

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry polega na stosowaniu odpowiednich kropli do oczu, które zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają jej odpływ. Jeśli mimo stosowania dwóch różnych leków przeciwjaskrowych ciśnienie śródgałkowe jest podwyższone, a choroba postępuje, należy pomyśleć o wykonaniu zabiegu operacyjnego. 

Jaskrę leczy się zabiegami laserowymi, takimi jak trabekuloplastyka laserowa oraz irydotomia laserowa, klasyczna trabekulektomia, selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT) oraz najnowszymi zabiegami małoinwazyjnymi MIGS. Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, najważniejszą zaletą zabiegów MIGS jest mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych niż techniki klasyczne, np. trabekulektomia. Zabiegi MIGS dają również pacjentom nadzieję na długoterminową kontrolę choroby. – Można je wykonywać nawet u pacjentów we wczesnym stadium jaskry, a w zależności od stopnia zaawansowania jaskry i ciśnienia wewnątrzgałkowego, istnieje możliwość wyeliminowania lub zmniejszenia stosowanych kropli po zabiegu.

Zabiegi MIGS

Innowacją w zabiegach MIGS jest to, że używa się w nich mikroskopijnego sprzętu do wykonania jedynie niewielkiego nacięcia. W zależności od rodzaju jaskry, stosuje się różnego rodzaju metody i implanty. Implanty regulują ciśnienia wewnątrzgałkowe w oku poprzez utworzenie ścieżki drenażowej w wypełnionej płynem komorze przedniej oka.

Zabiegi MIGS wykonuje się najczęściej od strony komory przedniej oka (ab interno), czyli przez niewielkie nacięcie rogówkowe. Ten sposób dotarcia – od strony spojówki – znacznie skraca czas gojenia po zabiegu. – Zabiegi MIGS poprawiają odpływ cieczy wodnistej z oka drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma (trabeculotomia, kanaloplastyka, wszczepienie mikroskopijny implant kształtem przypominające rurkę do nurkowania) lub do przestrzeni podspojówkowej (wszczepienie mikroimplantu przypominający małej rury cienka jak ludzki włos o długości 6 mm). Mikroskopijny, tytanowy mikroimplant w rozmiarach 1 mm x 0,3 mm wszczepiany jest przez chirurga poprzez specjalny aplikator. Implant polegający na maleńką elastyczną rurkę umieszczaną tuż pod spojówką oka, jest stosowany w leczeniu jaskry opornej. 

Nowością jest także małoinwazyjna metoda ABiC (z ang. Ab-interno Canaloplasty), w której wykorzystuje się przełomową technologię mikrocewników do powiększenia i przepłukiwania naturalnego systemu drenażu oka. W zabiegu przeprowadzanym metodą ABiC nie stosuje się stałych implantów lub innych urządzeń, które muszą być pozostawione w oku. Powiększanie i przepłukiwanie kanału drenażowego oraz sąsiednich kanałów odpływowych usprawnia odpływ płynu wodnego. Ciśnienie znacząco spada w ciągu 1 do 3 dni po zabiegu, a pacjent może wrócić do swoich codziennych aktywności bez ograniczeń.

Trwała redukcja ciśnienia w oku zdecydowanie poprawia jakość życia pacjentów. Dzięki zabiegom MIGS chorzy na jaskrę mogą zmniejszyć ilość lub całkowicie się uwolnić od stosowania kropli do oczu. – Minusem zabiegów małoinwazyjnych jest natomiast to, że charakteryzują się niższą skutecznością ‒ nie obniżają ciśnienia wewnątrzgałkowego tak silnie jak tradycyjna trabekulektomia. O wyborze najskuteczniejszej metody leczenia w każdym przypadku ostatecznie decyduje lekarz specjalista, po przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych badań.