Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

logo_iso

ISO 9001:2008

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Ponieważ szanujemy Państwa prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych Kliniki i Przychodni Okulistycznej OFTALMIKA należące do firmy OFTALMIKA sp. z o.o.

 

  1. 1.     Dane osobowe

OFTALMIKA sp. z o. o gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi swoich pacjentów i osób zainteresowanych z ofertą Kliniki. OFTALMIKA sp. z o. o nie udostępnia gromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
Odbiorcami zebranych danych osobowych są pracownicy Kliniki i Przychodni Okulistycznej OFTALMIKI oraz osoby współpracujące z nią przy realizacji świadczonych usług.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia i usunięcia.

 

  1. 2.     Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych jest OFTALMIKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246940, REGON 340073910, NIP 5542656604, REGON 340073910, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.

 

  1. 3.     Rejestracja danych

Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji pomiędzy Kliniką i Przychodnią Okulistyczną OFTALMIKA a zainteresowaną osobą będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zadane przez nią pytanie lub w celu umówienia terminu w Klinice.
Wysłanie pytania za pomocą formularza kontaktowego wymaga podania w dostępnym na stronie internetowej formularzu następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Jest to warunek konieczny na uzyskania odpowiedzi.

Dane i informacje przekazane przez osoby zainteresowanej w usługach świadczonych przez Kliniki za pomocą aplikacji do czatowania online są podawane dobrowolnie i mogą służyć do ustalenia terminu wizyty, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz miejsce zamieszkania.

Informacje podane w formularzach związanych z rejestracją online za pomocą przycisku „rejestracja online” wykorzystywane są do kontaktu między rejestracją Kliniki a pacjentem w celu umówienia terminu wizyty u przepisanego specjalisty lub terminu zabiegu lub terminu badań lub terminu ćwiczeń u optometrysty.

 

  1. 4.     Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez OFTALMIKA sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

  1. 5.     Udostępnianie danych

Każda osoba korzystająca z usług Kliniki i Przychodni Okulistycznej OFTALMIKA posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, OFTALMIKA sp. z o. o może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

 

  1. 6.     Pliki cookies

6.1  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych (ang. „cookies” tzw. „ciasteczka”)  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 

6.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych SERWISU. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

6.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Oftalmika.pl.

 

6.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

6.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6.7 W wielu przypadkach OPROGRAMOWANIE służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy SERWISU mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

6.8 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

6.9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

6.10 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

7. Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa

Celem firmy Oftalmika sp. z o.o  jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. OFTALMIKA sp. z o.o zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej.

Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług OFTALMIKI sp z o. o obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.

OFTALMIKA sp. z o.o jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: OFTALMIKA sp z o.o, ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz lub na adres mailowy: rejestracja@oftalmika.pl