Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

Uprawnienia specjalne

 

Zgodnie z art. 47c. oraz 57. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że niektórym pacjentom przy korzystaniu ze świadczeń przysługują uprawnienia szczególne. Zakres uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych pacjent należy.

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci, którzy posiadają tytuł:

 

-  Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1.07.2018)

- Osoby do ukończenia 18 roku życia ze stwierdzonym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

- Kobiety w okresie ciąży

- Inwalidy wojskowego, wojennego oraz kombatanta

- Działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

- Osoby deportowanej do pracy przymusowej oraz osadzonej w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

- Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w zakresie urazów i chorób nabytych podczas ich wykonywania

- Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

- Dawcy Przeszczepu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Korzystanie ,,poza kolejnością” oznacza, że:

- świadczenia w szpitalach oraz świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone w dniu zgłoszenia

- jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących

- w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

 

 

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane dla:

 

- Świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- Cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

- Inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

- Osób chorych na gruźlicę

- Osób represjonowanych

- Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

- Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

- Osoby zakażone wirusem HIV

- Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w zakresie urazów i chorób nabytych podczas ich wykonywania

 

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia należy przedstawić w Rejestracji odpowiedni dokument potwierdzający. Po więcej informacji o uprawnieniach szczególnych oraz dokumentach potwierdzających uprawnienia zapraszamy do kontaktu z rejestracją lub na stronę NFZ, kliknij TU