Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

Certyfikaty Prywatnej Kliniki Okulistycznej OFTALMIKA

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
 
 
 
 
 
Certyfikat kursu "Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie"
 
 
 
 
 
________________________________________________________________
 

Firma OFTALMIKA Sp. z o.o. informuje, iż ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zrealizowała projekt pt. „Utworzenie najnowocześniejszego w Polsce ośrodka chirurgii refrakcyjnej przy klinice okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych”.                                                                                  

W ramach przyznanego dofinansowania firma nabyła nowoczesny sprzęt medyczny, w tym laser ekscimerowy oraz femtosekundowy, dzięki którym do oferty firmy wprowadzono nowe usługi  w postaci korekcji mniejszych wad wzroku, korekcji krótkowzroczności i starczowzroczności, korekcji dużych wad wzroku (doszczepienie soczewki fakijnej), aberrometrii, autorefraktometrii u dzieci, oraz udoskonalone usługi w postaci operacji zaćmy, topografii rogówki, perymetrii komputerowej i autorefraktometrii u dorosłych.