Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

Realizowane projekty UE

OFTALMIKA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Kliniki Okulistycznej OFTALMIKA w celu opracowania udoskonalonych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu okulistyki” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0269/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania obejmujące nowoczesną diagnostykę i leczenie w dziedzinie okulistyki. 

 

Planowane efekty: opracowanie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych znacznie poprawiających skuteczność diagnostyki i leczenia, tj. opracowanie innowacyjnej procedury laserowej korekcji wad wzroku Smartvu, opracowanie algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w operacyjnym leczeniu zaćmy z wszczepem soczewki wieloogniskowej – Naturvu oraz opracowanie modelu diagnostyczno-terapeutycznego w innowacyjnej mikroinwazyjnej metodzie wykonywania zabiegów witreoretinalnych pod kontrolą śródoperacyjnej optycznej koherentnej tomografii (Mivit).

 

Całkowita wartość projektu: 21 045 250,00 PLN 

 

Wartość dofinansowania z UE: 11 574 887,50

 


 

Europejskie Fundusze Strukuralne i Inwestycyjne – Rzeczpospolita Polska – Unia Europejska