Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA im. Prof. Józefa Kałużnego

Profesor medycyny, Założyciel i wieloletni Prezes naszej Kliniki zmarł nagle 14 stycznia 2018 roku w wieku 77 lat. Dla upamiętnienia wspaniałego lekarza okulisty, który przez całą swoją karierę zawodową czynił tak wiele dobrego, przyczyniając się do postępów w polskiej i światowej okulistyce, Klinika Okulistyczna OFTALMIKA nosi imię Profesora Jozefa Kałuznego. Dziś dzieło Ojca z dumą i pasją kontynuują synowie: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny i prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny.

 

 

Pionier zastosowania laserów w okulistyce

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny był pionierem zastosowania laserów do leczenia chorób siatkowki oka. W czasie swej ponadczterdziestoletniej kariery zajmował się kolejno praktycznie wszystkimi działami okulistyki i wykonał ponad 20 tysięcy operacji okulistycznych. Specjalizował się w chirurgii zaćmy, operacjach przeciwjaskrowych, schorzeniach siatkówki i laseroterapii. W 1985 r. wykonał pierwszą w Polsce operację zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem tylnokomorowym, a w 1989 r. pierwszą keratotomię radialną. W 1996 r. wprowadził do polskiej okulistyki angiografię zielenią indocyjaninową. W latach 2003–2006 wspołpracował z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu w badaniach nad optyczną koherentną tomografią spektralną i jej wykorzystaniem w okulistyce, czego efektem była budowa pierwszego na świecie aparatu Sd OCT.

 

 

Wybitny praktyk i naukowiec

W swojej karierze naukowej pełnił zaszczytną funkcję rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1990–1995) i prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1998–2004). Był również przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Okulistyki i w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady Towarzystw Medycznych w Brukseli. Prof. Józef Kałużny był autorem i współautorem monografii: „Chirurgia soczewki”, „Badania angiograficzne dna oka”, „Chirurgia refrakcyjna rogówki. Wybrane techniki operacyjne” oraz ponad 200 prac naukowych z dziedziny okulistyki, publikowanych w Polsce, Niemczech, Holandii, USA i Włoszech.

 

Od 2008 r. prof. Józef Kałużny pracował w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA, którą stworzył i prowadził wspólnie z synami. Mimo zaawansowanego wieku, nadal przyjmował pacjentów w naszej Klinice i do końca swego życia był bardzo aktywny zawodowo. 

 

 

Poznajmy szczegóły z życiorysu wybitnego okulisty:

- W latach 1966–1976 był asystentem i adiunktem w Klinice Okulistycznej w Poznaniu, gdzie uzyskał specjalizację I (1968) i II stopnia (1971) w zakresie okulistyki.
- W 1972 r. obronił doktorat, a w 1978 r. habilitację.
- Od 1976 do 1979 r. pełnił funkcję ordynatora Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
- W 1987 r. uzyskał stopień profesorski.
- W latach 1979–2010 był profesorem i kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy (od 2004 r. Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK).
- W latach 1980–1992 był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Klinika Oczna”, oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
- W latach 1990–1995 pełnił funkcję rektora bydgoskiej Akademii Medycznej.
- W latach 1998–2004 był prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
- W 2008 r. założył Klinikę Okulistyczną OFTALMIKA, którą współprowadził do 2018 r.