Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

Ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne

W oddziale dziecięcym prowadzona jest kompleksowa diagnostyka okulistyczna oraz leczenie zachowawcze (cẃiczenia pleoptyczne i ortoptyczne).

 

 

Ćwiczenia pleoptyczne

Stosowane w niedowidzeniu, polegają na przywróceniu plamce siatkówki oka chorego jej dominującego znaczenia w polu widzenia (widzenia centralnego). Wykonywane są przy użyciu eutyskopów, stymulatorów widzenia Camp (Campbella), cheiroskopów oraz lokalizatorów dźwiękowych.

 

Aparaty i urządzenia do ćwiczeń:

 

Eutyskop – służy do naświetlania oka chorego (niedowidzącego). Stymuluje plamkę żółtą i wspomaga widzenie centralne;

 

 

 

 

 

 

 

Stymulator widzenia Camp (Campbella) – podczas ćwiczeń powstaje silna stymulacja, która pobudza widzenie centralne (plamkowe) oraz powstaje prawidłowa koordynacja oko-ręka. Dziecko na obracających się kartach Tellera (testy z czarno-białymi prążkami) rysuje obrazek na szybce, za pomocą specjalnych pisaków;

 

 

 

 

 

Koordynator-cheiroskop – ćwiczenia polegają na wykorzystaniu zjawiska Haidingera (obracającego się „śmigiełka – wiatraczka”), które widziane jesttylko plamką żółtą. Dziecko patrzy na obracające się śmigiełko, zmuszając tym samym plamkę żółtą do widzenia centralnego;

 

 

 

 

 

Lokalizator dźwiękowy – ćwiczenia mają na celu poprawę ostrości wzroku, utrwalenie widzenia centralnego i lokalizację oko-ręka. Dziecko obrysowuje specjalnym rysikiem wzory na aparacie, a gdy popełni błąd, słyszy dźwięk – wtedy wie, że trzeba się poprawić, czyli skorygować lokalizację oko-ręka.

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ortoptyczne

 

Celem tego rodzaju ćwiczeń jest doprowadzenie do powstania, wzmocnienia lub rozszerzenia widzenia obuocznego i zmniejszenia kąta zeza u dzieci. Do przeprowadzenia ćwiczeń ortoptycznych wykorzystywane są m.in. synoptofory, cheiroskopy, ekran Hessa i inne urządzenia służące poprawie konwergencji i kontrolowaniu ustawienia oczu.

 

Aparaty i urządzenia do ćwiczeń:

 

 

Synoptofor – podstawowym aparat w leczeniu ortoptycznym. Służy do diagnostyki i leczenia zeza, ćwiczenia fuzji i jej zakresów;

 

 

 

 

 

Urządzenie do ćwiczeń konwergencji – zbieżności oczu, tzw. „ślimak”;

 

 

 

 

 

 
 

Cheiroskop – ćwiczenia te mają pobudzić obuoczne widzenie i usunąć tłumienie. Dziecko jednymokiem widzi obrazek w lusterku, a drugim patrzy na kartkę i wykonuje rysunek, brysowując dokładnie obrazek, który jest „psychicznie” rzutowany na kartkę;

 

 

 

 

Ekran Hessa

Badanie polegające na ocenie ruchomości gałek ocznych, wykonywane jest metodą koordynometrii.

 

 

 

Głównymi wskazaniami do jego wykonania są:

- zez,

- podwójne widzenie,

- zaburzenia ruchomości gałek ocznych.