Patient list waiting for NFZ's refunded treatment

Our fanpage!

Watch our videos

Medycyna estetyczna

i chirurgia plastyczna okolic oczu

You can see more

Modern eye surgery

Aesthetic medicine

and plastic surgery eye area

Modern eye surgery

Advanced laser technology

News subpage

30.11.2015
Konferencja dotycząca utworzenia najnowocześniejszego w Polsce ośrodka chirurgii refrakcyjnej
Konferencja dotycząca realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie utworzenia najnowocześniejszego w Polsce ośrodka chirurgii refrakcyjnej przy Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy.