Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

dr n. med. Iwona Eliks


 

 

Wykształcenie i tytuły naukowe 

- Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończone w 1975 r.

- Specjalizacja z okulistyki:  I° (1978) i II° (1987)

- Doktorat (2013)

 

 

Kariera zawodowa

- W latach 1975-1976 staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Świeciu nad Wisłą (mł. asystentka)

- W latach 1977-1987 asystentka w Poradni Okulistycznej ZOZ Nr 1 z oddelegowaniem do Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy

- Od 1987 r. do chwili obecnej: st. asystentka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, wolontariat i dyżury w Klinice Chorób Oczu do 2002 r.

 

 

Osiągnięcia zawodowe

Autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w Polsce i USA.

 

 

Zainteresowania zawodowe

W czasie swej pracy zawodowej zajmowała się kolejno praktycznie wszystkimi działami okulistyki, wykonując około 5 tysięcy operacji okulistycznych. Szczególne zainteresowania: chirurgia zaćmy, operacje przeciwjaskrowe, laseroterapia, diagnostyka i leczenie chorób oczu u dzieci.