Lista oczekujących na zabieg refundowany przez NFZ

Uprawnienia specjalne

RODO

Ochrona danych osobowych

Nasz fanpage!

Zobacz nasze filmy

Klinika Okulistyczna OFTALMIKA

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

NFZ
United Registrar of Systems
Unia Europejska

dr. n. med. Magdalena Kaszuba - Modrzejewska


Wykształcenie i tytuły naukowe

- Studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ukończone w 2011 r.
- Specjalizacja z okulistyki (2020 r.)
- Stopnie i tytuły naukowe: doktorat (2022 r.)


  Kariera zawodowa
- Od 2021 r. do chwili obecnej lekarz specjalista w Klinice Okulistyki i Optometrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
- Od 2020 r do chwili obecnej Przykliniczna Poradnia Okulistyczna Dziecięca Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
- W latach 2018-2020 lekarz rezydent w Klinice Okulistyki i Optometrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
-  W latach 2012-2018 lekarz rezydent w Klinice Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
- Od 2015 r. asystent w Katedrze Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Od 2015 r. do chwili obecnej lekarz okulista w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy


Osiągnięcia zawodowe
Autorka i współautorka wystąpień prezentowanych na konferencjach oraz prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.


Zainteresowania zawodowe
- Okulistyka dziecięca i zez
- Retinopatia wcześniaków
- Jaskra, chirurgia refrakcyjna i chirurgia zaćmy