Patient list waiting for NFZ's refunded treatment

Our fanpage!

Watch our videos

Medycyna estetyczna

i chirurgia plastyczna okolic oczu

You can see more

Modern eye surgery

Aesthetic medicine

and plastic surgery eye area

Modern eye surgery

Advanced laser technology

News subpage

29.11.2015
Zmiany w cenniku
Informujemy, że z dniem 01.01.2016r. zmianie ulegną ceny wizyt lekarskich.