tel. +48 570 555 655

ul. Modrzewiowa 15, 85-631 Bydgoszcz

rejestracja@oftalmika.pl

Czcionka-+=

Cennik wizyt, badań, laserowej korekcji wad wzroku i operacji oczu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy.

Dla ułatwienia orientacji w cenach przeprowadzenia operacji laserowej korekcji wad wzroku, zabiegu usunięcia zaćmy, witrektomii i pozostałych zabiegów okulistycznych przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy cennik usług medycznych.

Nowy cennik obowiązuje od 1.09.2022 r.

Cennik wizyt
Cena
prof. dr hab. med. Jakub J. Kałużny
330 zł
prof. dr hab. med. Jakub J. Kałużny – kontrola pooperacyjna (do 3 miesięcy po zabiegu)
270 zł
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny
330 zł
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny – kontrola pooperacyjna (do 3 miesięcy po zabiegu)
270 zł
dr med. Iwona Jaworowska-Cieślińska
260 zł
dr med. Iwona Jaworowska-Cieślińska – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
dr med. Iwona Eliks
260 zł
dr med. Iwona Eliks – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
dr med. Dorota Urbaniak
260 zł
dr med. Mateusz Burduk
260 zł
dr med. Ilona Piotrowiak-Słupska
260 zł
dr med. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska
260 zł
dr med. Magdalena Kaszuka-Modrzejewska – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
dr med. Jagoda Rzeszewska Zamiara
260 zł
dr med. Przemysław Zabel
260 zł
dr med. Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak
260 zł
dr med. Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
dr med. Alicja Orzałkiewicz
260 zł
dr med. Alicja Orzałkiewicz – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
lek. med. Beata Danek
260 zł
lek. med. Anna Zachwieja
220 zł
lek. med. Anna Zachwieja – dzieci do 8 r.ż. (nowa cena obowiązuje od 1 maja)
300 zł
lek. med. Anna Majer
220 zł
lek. med. Damian Jaworski
180 zł
lek. med. Dzmitry Atlivanau
180 zł
e-konsultacja
140 zł
e-recepta
50 zł
Wizyty chirurgia plastyczna (okuloplastyka) i dermatologia:
prof. dr hab. n. med. Hernryk Witmanowski
280 zł
dr med. Lucyna Kałużna (dermatolog)
260 zł
Wizyta u optometrysty:
- badanie ostrości wzroku (dobór okularów lub soczewek kontaktowych miękkich)
150 zł
- przygotowanie soczewkami do LKW
100 zł
- nauka zakładania soczewek miękkich
90 zł
- aplikacja soczewek twardych (dobór soczewek, nauka zakładania)
250 zł + cena soczewki
- dobór okularów pryzmatycznych
190 zł
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (pakiet obejmuje wizytę kwalifikacyjną, parę soczewek z nauką zakładania i 2 wizyty kontrolne)
2 600 zł
Wizyta u ortoptysty:
Badanie na synoptoforze
80 zł
Badanie na synoptoforze w celu wydania zaświadczenia
100 zł
Indywidualne ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne (1 zabieg)
80 zł
Badanie Hessa
100 zł
LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do korekcji wady wzroku (wymagana przedpłata na konto*). Pacjentów zarejestrowanych przed 1.03.23 obowiązuje wcześniejsza cena 300 zł.
400 zł
Korekcja Aberration-free w standardzie:
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2500 zł
EBK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2500 zł
3D FemtoLASIK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3700 zł
TransPRK - korekcja bezdotykowa (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2900 zł
PresbyMAX metodą FemtoLASIK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3900 zł
Korekcja zindywidualizowana w oparciu o topografię rogówki lub wavefront:
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2800 zł
TransPRK (w cenie 2 wizyty kontrolne)
3200 zł
Fotokeratektomia terapeutyczna - PTK
1700 zł

(*) Numer rachunku bankowego: 73 1020 1068 0000 1502 0363 6305. Każdy pacjent zapisujący się na badanie kwalifikacyjne jest zobowiązany do wpłaty należności za badanie na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisu (brak płatności będzie skutkował skreśleniem terminu wizyty).

Inne metody korekcji wad wzroku (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do korekcji wady wzroku (wymagana przedpłata na konto*). Pacjentów zarejestrowanych przed 1.03.23 obowiązuje wcześniejsza cena 300 zł.
400 zł
Soczewki fakijne:
Wszczepienie soczewki fakijnej
6500 zł
Wszczepienie soczewki fakijnej torycznej
7500 zł
Zabieg RLE – Refrakcyjna wymiana soczewki:
Zabieg RLE przeprowadzonym laserem femtosekundowym (technika laserowa FLACS)
5900 zł
Dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
3600 zł
Dopłata za soczewkę wieloogniskową
3500 zł
Dopłata za torycznej soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
4600 zł
Dopłata za soczewkę wieloogniskową toryczną
4500 zł

(*) Numer rachunku bankowego: 73 1020 1068 0000 1502 0363 6305. Każdy pacjent zapisujący się na badanie kwalifikacyjne jest zobowiązany do wpłaty należności za badanie na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisu (brak płatności będzie skutkował skreśleniem terminu wizyty).

Zabiegi w stożku rogówki (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz
Cena
Badanie kwalifikacyjne do cross-linking
300 zł
Cross-linking (x-linking):
- z usunięciem nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2200 zł
- bez usuwania nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne)
2500 zł
Wszczepienie pierścienia z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
5900 zł
ZABIEGI LASEROWE (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Cena
Kapsulotomia laserowa
400 zł
Irydotomia laserowa
450 zł
Irydoplastyka obwodowa
450 zł
Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze - SLT
350 zł
Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja laserowa (CPC)
1700 zł
Laserowa terapia jaskry
1500 zł
Zabiegi laserowe siatkówkowe w cukrzycy, centralnej surowiczej chorioretinopatii i inne
380 zł
Laseroterapia mikropulsowa siatkówki (cyfrowo nawigowany laser)
400 zł
OPERACJE (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka)
Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu, metodzie bądź rodzaju wszczepionej soczewki podejmuje lekarz
Cena
Kwalifikacja do zabiegów mikrochirurgicznych
300 zł
Femtofakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej (technika laserowa FLACS)
5900 zł
Fakoemulsyfikacja zaćmy z soczewką jednoogniskową asferyczną
3400 zł
Dopłata za soczewkę jednoogniskową asferyczną z filtrem światła niebieskiego
900 zł
Dopłata za soczewkę jednoogniskową wzmocniającą widzenie pośrednie
1300 zł
Dopłata za soczewkę jednoogniskową wzmocniającą widzenie pośrednie
2500 zł
Dopłata za soczewkę jednoogniskową asferyczną torycznej
1700 zł
Dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
3600 zł
Dopłata za soczewkę wieloogniskową
3500 zł
Dopłata za torycznej soczewkę wewnątrzgałkową EDoF ze zwiększoną głębią ostrości
4600 zł
Dopłata za soczewkę wieloogniskową toryczną
4500 zł
Zewnątrztorebkowe wydobycie zaćmy
3900 zł
Nietypowe przypadki zaćmy
3900 zł
Operacja odwarstwionej siatkówki metodami zewnątrztwardówkowymi w znieczuleniu ogólnym
5500 zł
Witrektomia
7000 zł
Fakoemulsyfikacja i witrektomia (jednocześnie)
9000 zł
Trabekulektomia, operacja przeciwjaskrowa, fakoemulsyfikacja (jednocześnie)
4900 zł
Operacja przeciwjaskrowa klasyczna (trabekulektomia)
3900 zł
Operacje przeciwjaskrowe minimalnie inwazyjne/ mikroinwazyjne (MIGS):
‒ goniotomia ab interno za pomocą Kahook Dual Blade
2900 zł
‒ wszczepienie mikroimplantu (cena zależy od rodzaju implantu)
od 5900 zł do 7600 zł
Operacja zeza w znieczuleniu ogólnym (narkozie)
4200 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną ranibizumab
1600 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną aflibercept
1600 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną farycymab
2000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną brolucizumab
2000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną deksametazon
4500 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatem z substancją czynną bewacyzumab
900 zł
Drobne zabiegi:
- zmiana spojówki, brodawka, guzek, torbiel, gradówka, kępki żółte
1000 do 1500 zł
- Operacja skrzydlika
1200 do 1700 zł
- Operacje skrzydlika z przeszczepem płatka spojówki
1500 do 2000 zł
- Operacja podwinięcia powieki (względy medyczne)
1500 do 2500 zł
Korekcja powiek (względy medyczne)
od 3500 zł
Plastyka powiek (med. estetyczna)
od 3500 zł
Jeśli zabieg wymaga obecności anestezjologa, do ceny zabiegu należy doliczyć odpowiednio: stawkę za opiekę anestezjologiczną lub znieczulenie ogólne:
- opieka anestezjologiczna-pierwsza godzina
400 zł
- opieka anestezjologiczna kolejna godzina
300 zł
- znieczulenie ogólne-pierwsza godzina
800 zł
- znieczulenie ogólne-kolejna godzina
500 zł
Inne operacje oczu
do uzgodnienia
Badania diagnostyczne
Cena za
Cena za
Ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej*

Cena za

Ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej*

Cena za

Badania diagnostyczne
1 oko
2 oczu
1 oko
2 oczu
Angiografia fluoresceinowa
300 zł
300 zł
200 zł
200 zł
Angio-OCT
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
Tomografia optyczna – SOCT / SOCT RNFL
80 zł
160 zł
65 zł
130 zł
SOCT plamki + angio – OCT plamki
130 zł
200 zł
100 zł
160 zł
SOCT plamka + włókna nerwowe (RNFL)
120 zł
190 zł
95 zł
150 zł
OCT przedniego odcinka (+pomiar kąta przesączania)
80 zł
160 zł
65 zł
130 zł
GCC
80 zł
160 zł
65 zł
130 zł
GCC + pomiar kąta przesączania techniką OCT
120 zł
190 zł
95 zł
150 zł
Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + GCC + pole widzenia + badanie kąta przesączania
190 zł
370 zł
180 zł
360 zł
Ultrasonografia – prezentacja B 
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
Ultrasonografia – prezentacja A 
70 zł
140 zł
60 zł
120 zł
USG UBM (przed badaniem wymagana wizyta okulistyczna)
BRAK
BRAK
350 zł
500 zł
Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria)
50 zł
100 zł
40 zł
80 zł
Badanie rogówki mikroskopem konfokalnym (HRT RCM)
150 zł
300 zł
130 zł
260 zł
Topografia / tomografia (mapa) rogówki
60 zł
120 zł
50 zł
100 zł
Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny
50 zł
100 zł
40 zł
80 zł
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF)
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Kolorowe zdjęcie dna oka (DRS)
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar ciśnienia tonometrem bezkontaktowym
10 zł
10 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Pomiar grubości rogówki – pachymetria
30 zł
60 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Komputerowe badanie wady wzroku
10 zł
10 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
Kompleksowa ocena filmu łzowego
60 zł
120 zł
50 zł
100 zł

* ceny badań nie zwierają ceny wizyt

KLINIKA SUCHEGO OKA
Cena
Aplikacja zatyczek punktów łzowych
350 zł
Terapia leczenia ZSO za pomocą intensywnego światła impulsowego, jedna sesja
400 zł
Badanie w kierunku nużeńca
100 zł
Zabieg oczyszczania brzegów powiek oraz udrożnienia gruczołów Meiboma (cena zawiera kompres termiczny)
500 zł
Krople w oparciu o osocze bogatopłytkowe (z surowicy) – 20 minizakraplaczy po 0,5 ml, konieczne skierowanie od okulisty
490 zł
CHIRURGIA PLASTYCZNA/OCULOPLASTYKA – prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski
CENA (względy medyczne - bez podatku VAT)
CENA (med. estetyczna- zawiera 23% podatku VAT)
Konsultacja
280 zł
Plastyka powiek górnych
4500 zł
5535 zł
Plastyka powiek dolnych
5200 zł
6396 zł
Plastyka powieki górnej i dolnej
9000 zł
11070 zł
Podniesienie (lifting) brwi
3600 zł
4428 zł
Podniesienie brwi – Gliding Brow Lift
9000 zł
11070 zł
Opadanie powieki górnej i skrócenie dźwigacza – jedno oko
3300 zł
4059 zł
Podniesienie ust (lip lift)
4000 zł
4920 zł
Usuwanie kępek żółtych
2500 zł
3075 zł
Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej w znieczuleniu miejscowym
4000 zł
4920 zł
Korekcja odstających małżowin usznych
5200 zł
6396 zł
Korekcja odstającej małżowiny usznej
3000 zł
3690 zł
Korekcja defektów płatków usznych (1 ucho)
1800 zł
2214 zł
Toksyna botulinowa:
- jedna okolica
550 zł
676,50 zł
- dwie okolice
900 zł
1107 zł
- trzy okolice
1350 zł
1660,50 zł
Kwas hialuronowy – jedna ampułka
od 800 zł
od 984 zł
INNE
Cena
Wystawienie recepty (kontynuacja)
50 zł
Wystawienie zaświadczenia
150 zł
Informacje dla pacjentów – płatności za zabiegi chirurgiczne:
 
Pacjenci zakwalifikowani do płatnego zabiegu proszeni są o płatność:
 
– przelewem na numer konta podany w dokumencie „Zgoda na zabieg” (przekazany podczas wizyty kwalifikacyjnej wraz z terminem zabiegu). Przelew musi zostać wykonany min. 4 dni przed datą zabiegu. W tytule przelewu prosimy podać dane pacjenta: imię, nazwisko oraz datę zabiegu.
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę prosimy o przekazanie numeru NIP przed wykonaniem przelewu drogą mailową na adres: platnosci@oftalmika.pl. W tytule przelewu należy dodatkowo wpisać numer NIP firmy.
 
 – Istnieje również możliwość dokonania płatności w dniu zabiegu metodą bezgotówkową – karta płatnicza (kredytowa lub debetowa), BLIK.

W Klinice Okulistycznej OFTALMIKA wykonujemy operacje zaćmy, jaskry i witrektomii w ramach NFZ.