Patient list waiting for NFZ's refunded treatment

Our fanpage!

Watch our videos

Medycyna estetyczna

i chirurgia plastyczna okolic oczu

You can see more

Modern eye surgery

Aesthetic medicine

and plastic surgery eye area

Modern eye surgery

Advanced laser technology

3dfemto

 

 

OFTALMIKA oferuje Pacjentom dwie nowe procedury operacyjne:
- 3D Femto-LASIK (technika laserowej korekcji wzroku),
- usunięcie zaćmy techniką femtofakoemulsyfikacji 3D.

 

Bydgoszcz jest drugim po Warszawie miastem, w którym można wykonać operację zaćmy metodą femtofakoemulsyfikacji.

 

OFTALMIKA jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, w którym zabieg jest wykonywany z wykorzystaniem szwajcarskiego lasera Ziemer FEMTO LDV Z8.